SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Instalacje PPOŻ Kielce

Systemyprzeciwpożarowe

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to priorytet w każdym obiekcie użytkowym i mieszkalnym. Obowiązkiem zarządcy lub właściciela danej nieruchomości jest wyposażenie budynku w niezbędne rozwiązania, które zapewnią optymalną ochronę przeciwpożarową.

Systemy zgodne z prawem

Choć wielu osobom system pożarowy kojarzony jest z gaśnicą oraz instrukcją, która mówi o jej wykorzystaniu, to nasza oferta pozwala na pełne zabezpieczenie danego obiektu i wyposażenie go w takie niezbędne narzędzia i urządzenia, które pozwalają z jednej strony zahamować maksymalnie rozprzestrzenianie się ognia oraz dać czas użytkownikom danego budynku na ewakuacje. W ofercie kliencie znajdą między innymi czujniki dymu, również detektory termiczne, które alarmują o pojawieniu wysokiej temperatury, stanowiącej efekt spalania, a także detektory gazu, które reagują w sytuacji, gdy w danym pomieszczeniu w znaczny sposób wzrośnie stężenie określonego rodzaju gazu. Instalowane przez nas systemy przeciwpożarowe są dopasowane do indywidualnych potrzeb danego klienta, a także do wymogów prawa budowlanego. W optymalny sposób połączymy wiele urządzeń przeciwpożarowych w jedną instalację. Kładziemy szczególny nacisk na ochronę ludzi i zabezpieczenie ich mienia w wyniku zagrożenia pożarem. Montowane przez nas systemy przeciwpożarowe i alarmowe błyskawicznie rozpoznają zagrożenie, informują o niebezpieczeństwie oraz uruchamiają wszystkie procedury alarmowe.

Gdzie instalujemy?

Systemy przeciwpożarowe instalujemy między innymi w domach mieszkalnych, a także budynkach handlowych, kinach, teatrach czy budynkach służących celom gastronomicznym, salach widowiskowych i sportowych, szpitalach, magazynach wysokiego składowania, dużych obiektach magazynowych, biurowcach czy halach produkcyjnych. Gwarantujemy nie tylko najwyższą sprawność wszelkich urządzeń, co związane jest z wysokim poziomem bezpieczeństwa, ale też przeszkolenie w zakresie ich stosowania i wszelką pomoc techniczną oraz doradztwo na każdym etapie współpracy, oraz montażu.